Przejdź do treści strony WCAG

ZARZĄDZAJĄCY NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA S.A.

ZARZĄD

Prezes Zarządu
mgr Krzysztof Kuchczyński

 

Zastępca Prezesa Zarządu - Lekarz Naczelny Szpitala
dr n. med. Jerzy Ceglecki

 


 

STANOWISKA KIEROWNICZE

Dyrektor ds. Administracyjnych
mgr inż. Wojciech Próchnicki


Główny Księgowy
mgr Teresa Czuczwara

 

Kierownik Działu Statystyki Medycznej

- Pełnomocnik Dyrektora Ds. Kontroli Jakości Świadczeń Medycznych

mgr Wioleta Słoniewska


Naczelna Pielęgniarka
mgr Elżbieta Wierzchołowska

 

Kierownik Działu Kadr

mgr Ewelina Kupniewska

 

Kierownik Apteki Szpitalnej

mgr Paulina Lech-Ocharska

 

Kierownik Działu Technicznego

inż. Piotr Furmański

 


 

RADA NADZORCZA

 

mgr Artur Masiowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Wojciech Kucypera - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

mgr Aleksandra Rudzka - Członek Rady Nadzorczej

 


PROKURENT

mgr Teresa Czuczwara - Prokurent - Prokura Samoistna

 


odpis KRS (aktualny do pobrania - Numer KRS: 0000314007): link

odpis KRS (stan na dzień 26.06.2018):  PDFodpis_KRS.pdf