Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Informacje ogólne
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wykonuje całodobowe świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece, i którzy wymagają profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Podstawowy pakiet Świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych udzialanych w naszym zakładzie to:

 • Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie
 • Rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • Leczenie farmakologiczne i dietetyczne
 • Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zlecone przez lekarza
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Zapewnienie zleconych badań
 • Zapewnienie zleconego transportu
 • Przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodne z zaleceniem lekarza


Sposób i tryb kierowania (procedura do pobrania: PDFprzyjecie.pdf (47,90KB)) oraz niezbędne dokumenty:

1. Wniosek: PDFzol_wniosek.pdf (21,86KB)

2. Zaświadczenie lekarskie

   (wypełnione przez lekarza rodzinnego lub lekarza z oddziału szpitalnego): PDFzol_zaswiadczenie.pdf (22,21KB)

3. Wywiad pielęgniarski (wypełniony przez pielęgniarkę środowiskową): PDFzol_wywiad.pdf (26,12KB)

4. Karta oceny wg skali Barthel (wypełniona przez pielęgniarkę środowiskową i lekarza): PDFzol_skala_barthel.pdf (30,75KB)

5. Ankieta osobowa: PDFzol_ankieta.pdf (24,02KB)

6. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego: PDFzol_skierowanie.pdf (25,13KB)
 

Do pobranych i wypełnionych dokumentów należy dołączyć:

 • Aktualną decyzję emerytalną (ZUS, KRUS) lub inne zaświadczenie o dochodach
 • Kserokopię legitymacji emeryta lub rencisty
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Kserokopię pełnomocnictwa (w przypadku wyznaczenia pełnomocnika prawnego)

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w budynku administracji szpitala (ul. Oleśnicka 4, budynek B, pokój 6).
O terminie przyjęcia do ZOL pacjent zostaje poinformowany telefonicznie przez Kierownika ZOL. 
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie (77/ 40-40-217) lub bezpośrednio w budynku administracji szpitala (budynek B, pokój 6).