Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na: Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania rentgenodiagnostyki dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

Osoba do kontaktu: Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email:

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 27.06.2019r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert

w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na:

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania rentgenodiagnostyki

dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 27.06.2019r.

-  PDF01 Ogłoszenie.pdf

PDF02 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO.pdf

DOC03 Formularz oferty.doc

-  DOC04 Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób.doc

PDF05 Projekt Umowy - rentgenodiagnostyka.pdf

PDF06 Projekt Umowy - dzierżawa pomieszczeń.pdf

PDFRozstrzygnięcie.pdf

: Lucyna Długosz

Data publikacji: 27.06.2019