Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na: Świadczenie zdrowotne pielegniarskie w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

Data ogłoszenia konkursu ofert: 12.09.2019r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert

w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na:

Świadczenia zdrowotne pielęgniarskie

dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 12.09.2019r.

- PDFOgłoszenie.pdf

- PDFSzczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf

- DOCX03 Załącznik 1 Formularz oferty.docx

- DOCX04 Załącznik 2 Projekt umowy - zadanie nr 1.docx

- DOCX05 Załącznik 3 Projekt umowy - zadanie nr 2.docx

- PDF06 Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania.pdf
 

: Lucyna Długosz

Data publikacji: 12.09.2019