Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE - w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne anastezjologiczne

Osoby do kontaktu:

Ewelina Kupniewska - tel 77 40 40 259 email:              

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email:

 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 27.11.2019r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert

w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne lekarskie anastezjologiczne

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 27.11.2019r.

PDF01 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert - świadczenia lekarskie anastezjologiczne.pdf

PDF02 SWO - świadczenia lekarskie anastezjologiczne.pdf

DOC03 Formularz oferty.doc

DOC04 Projekt umowy - zadanie nr 1.doc

DOC05 Projekt umowy - zadanie nr 2.doc

DOC06 Oświadczenie do umowy zlecenia.doc

DOC07 Projekt umowy powierzenia.doc
 

: Kupniewska Ewelina

Data publikacji: 27.11.2019