Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIKI KONKURSÓW OFERT 2020


OGŁOSZENIA O WYNIKACH KONKURSÓW OFERT:


 

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (60,65KB)  - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert  w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne lekarskie - neurologiczne w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 21.12.2020


 

PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania.pdf (180,11KB) - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert  w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 17.09.2020


 

PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania.pdf (41,37KB)  - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert  w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na: Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania rentgenodiagnostyki dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 21.07.2020

 


 

PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania.pdf (120,43KB) Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert  dot. Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 oraz Zadania nr 3 w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w dni powszednie od godz. 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08.00 do 08.00 dnia następnego; na świadczenia usług pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w soboty, niedziele i święta w domu chorego na wezwanie telefoniczne w godzinach od 08.00 do 20.00; na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w poszczególnych komórkach organizacyjnych NCZ SA.

 

: Ewelina Kupniewska

opublikowano dnia: 25.06.2020


 

PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania dot. Zadania nr 1 oraz Zadania nr 3.pdf (120,84KB)   - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert  dot. Zadania nr 1 oraz Zadania nr 3 w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w dni powszednie od godz. 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08.00 do 08.00 dnia następnego; na świadczenia usług pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w soboty, niedziele i święta w domu chorego na wezwanie telefoniczne w godzinach od 08.00 do 20.00; na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w poszczególnych komórkach organizacyjnych NCZ SA.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 22.06.2020

 


PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygniecia konkursu ofert-udzielanie świadczeń zdrowotnych psychologicznych..pdf (339,72KB)  - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert:  w sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych psychologicznych dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 13.05.2020

 


PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygniecia konkursu ofert..pdf (37,48KB)  - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert:  w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na: Świadczenia zdrowotne w zakresie badań histopatologicznych
i cytologicznych dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 23.03.2020

 


 

PDFUnieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 2.pdf (41,50KB)  - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w zakresie zadania nr 2  w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w oddziale urologicznym oraz w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologia w poradni urologicznej.

 

 

 PDFOgłoszenie o wyniku rozstrz. konkursu urologia.pdf (65,08KB) - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w oddziale urologicznym oraz w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologia w poradni urologicznej w poradni urologicznej

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 27.02.2020

 


 

PDFOgłoszenie o wyniku konkursu z zakresu usług medycyny pracy.pdf (40,41KB)  - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert: w sprawie wykonywania usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 27.02.2020

 

 

 

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (34,37KB)  - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert: w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w oddziale urologicznym, oraz w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w poradni urologicznej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 31.01.2020

 


 

PDFOgloszenie_Por_Diag.pdf (59,80KB)  - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert: w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w poradni diagnostycznej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 24.01.2020

 


 

PDFOgłoszenie_Urol.pdf (65,25KB)   - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert: w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w oddziale urologicznym, oraz w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w poradni urologicznej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 24.01.2020

 


 

PDFOgłoszeni Zad12345.pdf (98,84KB)  - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert dot. Zadania 1, 2, 3, 4, 5: w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w oddziałach wewnętrznym, opieki długoterminowej, poradni kardiologicznej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 24.01.2020

 


 

PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia konkursu.pdf (35,94KB)  - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert: na świadczenia zdrowotne w Pracowni Fizjoterapii dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 21.01.2020

 


 

PDFOgloszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (111,92KB)  - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert: w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w oddziale ginekologiczno-położniczym dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 21.01.2020

 


 

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf (57,53KB)  - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert: w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w poradni diabetologicznej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 21.01.2020