Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne lekarskie i pielęgniarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Osoby do kontaktu:         

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email:

Ewelina Kupniewska - tel 77 40 40 259 email:              

 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 04.06.2020r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert

w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne lekarskie
i pielęgniarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w dni powszednie od godz. 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08.00 do 08.00 dnia następnego; na świadczenia usług pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w soboty, niedziele i święta w domu chorego na wezwanie telefoniczne w godzinach od 08.00 do 20.00; na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w poszczególnych komórkach organizacyjnych Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 04.06.2020r.

PDF01 Ogłoszenie o postępowaniu.pdf
PDF02 Szczegółowe warunki konkursu ofert - SWKO.pdf
DOC03 Formularz oferty..doc
DOC04 Oświadczenie do umowy zlecenia.doc
DOC05 Projekt umowy - Zadanie 1.doc
DOC06 Projekt umowy - Zadanie 1 umowa zlecenie.doc
DOC07 Projekt umowy Zadanie 2..doc
DOC08 Projekt umowy Zadanie 2- umowa zlecenie.doc
DOC09 Projekt umowy Zadanie 3.doc
DOC10 Projekt umowy Zadanie 3 -umowa zlecenie..doc
DOC11 Projekt umowy Zadanie 4..doc
DOC12 Projekt umowy Zadanie 4-umowa zlecenie.doc
DOCX13 Umowa powierzenia danych..docx
PDF14. Zmiana 1.pdf
DOC15 03 Formularz oferty po Zmianie 1.doc

PDFOgłoszenie o odrzuceniu ofert w postępowaniu w trybie konkursu.pdf

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. Zadania 2 oraz Zadania 4.pdf

PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania dot. Zadania nr 1 oraz Zadania nr 3.pdf
 

 

: Lucyna Długosz

 

Data publikacji: 04.06.2020