Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej z dn.17.06.2020

Osoby do kontaktu:         

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email:

Ewelina Kupniewska - tel 77 40 40 259 email:              

 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 17.06.2020r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert

w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w dni powszednie od godz. 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08.00 do 08.00 dnia następnego; na świadczenia usług pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w soboty, niedziele i święta w domu chorego na wezwanie telefoniczne w godzinach od 08.00 do 20.00; na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w poszczególnych komórkach organizacyjnych NCZ SA.

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 17.06.2020r.

PDF01 Ogłoszenie o postepowaniu.pdf
PDF02 SWKO.pdf
DOC03 Formularz oferty..doc
DOC04 Oświadczenie do umowy zlecenia.doc
DOC05 Projekt umowy Zadanie 1..doc
DOC06 Projekt umowy Zadanie 1- umowa zlecenie.doc
DOC07 Projekt umowy Zadanie 2.doc
DOC08 Projekt umowy Zadanie 2 -umowa zlecenie..doc
DOC09 Projekt umowy Zadanie 3.doc
DOC10 Projekt umowy Zadanie 3-umowa zlecenie.doc
DOCX11 Umowa powierzenia danych..docx

PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania.pdf
 

 

: Ewelina Kupniewska

 

Data publikacji: 17.06.2020