Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT 2020

Osoby do kontaktu:

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email: 

Ewelina Kupniewska - tel 77 40 40 259 email:  

 

 

 

Data publikacji

 

Termin składania ofert

Nazwa zamówienia

08.12.2020

 

15.12.2020

do godz. 10.00

 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów na: Świadczenia zdrowotne neurologiczne dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej


21.08.2020

 

08.09.2020

do godz. 10.00

 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy na: Świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna


09.07.2020

 

20.07.2020

do godz. 10.00

 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania rentgenodiagnostyki dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.


 

17.06.2020

25.06.2020

do godz. 10.00

 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w dni powszednie od godz. 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08.00 do 08.00 dnia następnego; na świadczenia usług pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w soboty, niedziele i święta w domu chorego na wezwanie telefoniczne w godzinach od 08.00 do 20.00; na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w poszczególnych komórkach organizacyjnych NCZ SA.


04.06.2020

16.06.2020

do godz. 10.00

 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne lekarskie i pielęgniarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w dni powszednie od godz. 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08.00 do 08.00 dnia następnego; na świadczenia usług pielęgniarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w soboty, niedziele i święta w domu chorego na wezwanie telefoniczne w godzinach od 08.00 do 20.00; na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w poszczególnych komórkach organizacyjnych NCZ SA.


PDFOgłoszenie o odrzuceniu ofert w postępowaniu w trybie konkursu.pdf (85,94KB)
 

04.2020

12.05.2020

do godz. 10.00

 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy na: Świadczenia zdrowotne psychologiczne dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 

 

06.03.2020

17.03.2020

do godz. 10.00

 

 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na: Świadczenia zdrowotne w zakresie badań histopatologicznych
i cytologicznych dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 


Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

 PDF07 Ogłoszenie o przesunieciu terminu rozstrzygniecia..pdf (32,74KB)
 

 

19.02.2020

 

26.02.2020

do godz. 10.00

 

  Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu  ofert w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej przez lekarza medycyny pracy dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

 


Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

PDFOgłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia_Medycyna Pracy.pdf (22,96KB)
 

18.02.2020

26.02.2020

do godz. 10.00

 

 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu  ofert w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w oddziale urologicznym i w poradni urologicznej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowi Spółka Akcyjna

 


Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

PDFOgłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia_Urologia.pdf (27,45KB)


 PDFUnieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 2.pdf (41,50KB)  - Unieważnienie postępowania w zakresie zadania 2
 

08.01.2020

17.01.2020

do godz. 10.00

 

   

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w oddziałach wewnętrznym, opieki długoterminowej, poradni kardiologicznej, oraz poradni diabetologicznej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowi Spółka Akcyjna

  


08.01.2020

17.01.2020

do godz. 10.00

 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w Poradni Diagnostycznej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowi Spółka Akcyjna

 


08.01.2020

17.01.2020

do godz. 10.00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w Pracowni Fizjoterapii dla Namysłowskiego Centrum Zdrowi Spółka Akcyjna

 


 

08.01.2020

 

 

17.01.2020

do godz. 10.00

 

 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w Oddziale Urologicznym i Poradni Urologicznej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowi Spółka Akcyjna.

 


 PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (34,37KB)  - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu

 PDFOgłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia.pdf (31,88KB) - Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia

 PDFOgłoszenie o uniważnieniu.pdf (37,51KB) - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert dot. Zadania nr 3

 PDFSprostowanie Ogłoszenia o unieważnieniu.pdf (43,54KB) - Sprostowanie Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert dot. Zadania nr 1 oraz zadania nr 2

 PDFSprostoanie Ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia.pdf (39,52KB) - Sprostowanie Ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert

 

08.01.2020

17.01.2020

do godz. 10.00

 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz  Poradni Ginekologiczno-Położniczej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowi Spółka Akcyjna.

 


 

 

 

 

 

:

Lucyna Długosz

Ewelina Kupniewska